Co słychać u księdza Prałata?

13 czerwca był z nami ks. Prałat Alfons Jurkiewicz. Na Mszy Świętej o godz. 11.30 dziękowaliśmy Panu Bogu za 62 lata kapłaństwa ks. Alfonsa, a potem chętni parafianie mogli spotkać się na chwilę z naszym gościem w kawiarence Siloe.
Życzenia w imieniu parafian złożyła wspólnota Siloe Smolec, a ksiądz Prałat za nie pięknie podziękował – dzięki Bogu zaczyna mówić!