4 września kolejna edycja rekolekcji Oddani Maryi!

Dawno temu, bo pod koniec XVII w., niejaki Ludwik Maria Grignon de Montfort napisał „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, w którym stwierdza: „Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić”

Ludwik, francuski kapłan i wędrowny kaznodzieja, żył w latach 1673-1716. Ludziom naszego pokolenia jest ona znany przede wszystkim dzięki swojemu szczególnemu nabożeństwu do Matki Bożej. Oddał się Jej w „niewolę miłości” i na wyłączną własność. W Jej ręce złożył nawet wszystkie swoje zasługi, modlitwy, posty, uczynki pokutne, prace apostolskie, całą swoją osobę. Jezus sam 90% swojego życia żył poddany Matce Bożej (30 lat) – my zaś – z niewiadomych przyczyn – skupiamy się wyłącznie na 10% jego życia, czyli ostatnich trzech latach, jakby pozostałe 30 było tylko przeczekaniem… Ludwik odkrył sens całego życia Jezusa.
Akt oddania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m.in. św. Pius X, Benedykt XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz św. Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie Bogurodzicy: „Totus Tuus” – „Cały Twój”. Jak sam pisze, ta „niebieska książeczka” („Traktat…”), z którą spotkał się zanim został kapłanem, stała się punktem zwrotnym w życiu tego wielkiego papieża.
Ludwika beatyfikował w roku 1888 papież Leon XIII, jeden z najbardziej maryjnych papieży, a kanonizował w roku 1947 papież Pius XII. „Traktat…” nie został od razu wydany, był początkowo zapomniany, tak jak Ludwik sam zapowiedział (może dzięki temu przetrwał zawieruchę rewolucji francuskiej?), ale odkryty na nowo miał rodzić wielkich świętych (tak to Ludwik przewidział i tak się też dziś dzieje).
Wydrukowany po 130 latach od jego śmierci – dziś uważany jest za dzieło napisane dla naszych czasów. Ludwik był przekonany, że ostateczne zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, która stworzy armię swoich wyznawców, koniecznych na czasy ostatnie, w których ponoć żyjemy właśnie my, ludzie przełomu XX i XXI w. (stąd druga nazwa tej książeczki: „Traktat na czasy ostatnie”).
Akt oddania się Matce Bożej w duchową niewolę miłości poprzedzają 33-dniowe rekolekcje, o których wiele można znaleźć w Internecie, choćby na stronie warszawskiej wspólnoty niewolników Maryi na Siekierkach w Warszawie: https://pomaranczki.wordpress.com, (zamieszczony tam jest też tekst „Traktatu” (pierwsza niebieska książeczka w która można się u nas zaopatrzyć), oraz wszelkie informacje na temat wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi, namiary na najlepsze konferencje maryjne (w tym szczególnie ciekawe ks. Piotra Glasa), a jeśli ktoś zechce pójść dalej to i szczegółowy program 33-dniowych rekolekcji (druga niebieska książeczka, którą też posiadamy), poprzedzający akt oddania. Rekolekcje te można odprawiać zarówno indywidualnie w zaciszu domowym, jak i we wspólnocie.

33-dniowe rekolekcje, kończące się Aktem Oddania, możecie rozpocząć z nami już 4 września 2019 (finał 7 października).
Naprawdę warto dać Maryi szansę by nadała wielki sens Twoim decyzjom, wyborom, cierpieniom i radościom, Twoim dobrym uczynkom, ofiarom i po prostu poprowadziła Cię najkrótszą drogą do NIEBA! Do Jezusa przez Maryję!!!
Jeśli chciałbyś podjąć trud tych rekolekcji (zgłosić się na nie), zaopatrzyć w potrzebne materiały, czy tylko dowiedzieć się więcej wspólnocie Oddanych Maryi to zachęcamy do kontaktu z znami:siloesmolec@gmail.com