Niepokalanego Serca Maryi

W piątek 11.06 w piątek obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a dzień później 12.06 wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.  I na tę właśnie maryjną sobotę zaplanowaliśmy zakończenie roku formacyjnego dla Wspólnoty Oddani Maryi, bowiem z uwagi na planowane Misje Święte nie było możliwości zwyczajowego spotkania w czwarty piątek miesiąca.
Na mszy świętej o 9.00 rano śpiewała formacja Miriam’s Slaves, szczególnie oddana naszej parafialnej patronce. Po mszy świętej Oddani Maryi spotkali się na uroczystym zakończeniu w salce. Była kawa, ciasta, sprawozdanie z całego roku i krótkie nauczanie o Niepokalanym Sercu Maryi.
Z końcem roku “szkolnego” z zarządu Siloe Smolec odeszła Małgosia Strączek – dziękujemy jej za pracę na rzecz wspólnoty i parafii. Powstały też nowe diakonie. Obok istniejącej już diakonii muzycznej (Miriam’s Slaves – prowadzonej przez Edytę, ale pod kierownictwem muzycznym Krysi) powstały diakonia logistyczna (Marzenka), diakonia modlitwy wstawienniczej (Ania M.) i diakonia liturgiczna (Ania C.) i diakonia medialna pod przewodnictwem Tomka.
Wiele udało nam się w mijającym roku formacyjnym zrobić, mimo lockdownów nie przerwaliśmy funkcjonowania. Odbyło się 5 spotkań fatimskich, dwa dotyczące dogmatów Maryjnych i 4 z cyklu “Śladami Maryi” (“MB Różańcowa i Lepanto”, “Objawienia Cudownego Medalika”, “Objawienie w Guadelupe” i “Objawienia Maryjne pierwszych wieków chrześcijaństwa”), była Godzina Łaski i piękne rekolekcje zawierzenia “33 dni”… Oprócz comiesięcznych spotkań formacyjnych chętni uczestniczą w dzieleniu się życiem z Panem Bogiem i Maryją w dwóch 10 osobowych “małych grupach”.