Wspólnota Żywego Różańca

Jak zapewne wszyscy wiecie, w naszej parafii funkcjonuje od lat wspólnota Żywego Różańca, w którą Siloe, a szczególnie część Siloe, jaka są Oddani Maryi,  aktywnie się włączyli, propagując idę modlitwy różańcowej, współorganizując Nabożeństwa Pierwszej Soboty, ale przede wszystkim cały zarząd Siloe wszedł w struktury Żywego Różańca:)

O naszej lokalnej Wspólnocie Żywego Różańca, której przewodzi pani Franciszka Popiel, pisaliśmy w 2019 roku i zachęcamy do poczytania: https://www.siloesmolec.pl/?p=452

Dziś zapraszamy do zapoznania się ze Statutem tej wspólnoty. Określa on prawa i obowiązki wszystkich członków, zasady działania i strukturę organizacyjną. Rozważ, czy nie chciałbyś stać się częścią tej wspólnoty?

statut_zr