Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Zachęcamy Was wszystkich, by włączyć się dziś do szczególnej modlitwy, jaką jest przygotownie do uroczystości Niepokalnego Poczęcia NMP. 8 grudnia świętować będziemy wraz z Maryją, a jest to szczególny czas – w Godzinie Łaski, pomiędzy 12.00 a 13.00 na świat spływa deszcz łask, które moga być również naszym udziałem.
Godzina Łaski
“Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski.” – takie obietnice złożyła Maryja objawiając się Pierinie Gilli w 1947 r. Godzina Łaski rozpoczyna się 8 grudnia w samo południe.
Choć w wielu parafiach przyjęło się już nabożeństwo zwane “Godziną Łaski”, to niewiele osób w naszym kraju słyszało o objawieniach Matki Bożej w Montichiari-Fontanelle. Godzina łaski przypada w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia – między godziną 12 a 13. U jej początków są właśnie objawienia Matki Bożej Róży Duchownej we włoskim Montichiari.
To właśnie w jednym z tych objajwień Maryja wyraziła pragnienie, by nazywać ją Różą Duchowną. Powierniczką objawień była Pierina Gilli, pielęgniarka z miejscowego szpitala. Najszerzej z tych objawień znana jest natomiast prośba Maryi, by w dzień jej Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia, obchodzono Godzinę Łaski.
“Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. – zapowiedziała Pierinie Maryja – Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.
Forma modlitwy w Godzinie Łaski jest dowolna. Szczególnie ważna jest modlitwa za grzeszników, i uczczenie Maryi jako Róży Mistycznej i Matki Kościoła. Można spędzić ten czas na różańcu, można z litanią do Niepokalanego Poczęcia NMP./ za : www.stacja7.pl/

Modlitwy przewidziane na 9 dni nowenny:
https://opusdei.org/pl-pl/document/nowenna-przed-uroczystoscia-niepokalanego-poczecia/#pierwszy

Módlmy się za kapłanów

Modlitwa o uświęcenie kapłanów

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.  /św. Tereska/

czym jest margaretka?

 To ruch osób modlących się za kapłanów „Le Mouvement des Marguerites” został założony w Kanadzie w 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, przy aprobacie miejscowego biskupa. Tam też powstały pierwsze Margaretki. Zatem źródłem ogólnych zasad są kanadyjskie wytyczne.

  1. Cele Apostolatu:
  • modlitwa za wybranego kapłana
  • troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą
  • współpraca między kapłanami i świeckimi
  • wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego
  1. Logo Apostolatu

Jako logo ruchu wybrano margaretkę czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę. Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia.

  1. Modlitwa

W Apostolacie Margaretka istnieje duża dowolność w wyborze modlitw. Louise Ward stwierdziła: „Każdy ‘płatek’ może modlić się w sposób, który najlepiej mu odpowiada, każdy na swój sposób. Ruch nie oferuje specjalnej formuły”. I podobnie: „Każdy człowiek jest niepowtarzalny. Każdy liść z drzewa jest wyjątkowy;  każdy płatek śniegu, kropla wody, ziarnko piasku są wyjątkowe. Więc każdy znajdzie unikalny sposób. Bóg nie tworzy kopii. Różnorodność jest chwałą Ojca”. Zatem istnieje dowolność w przyjmowaniu modlitw przez różne Margaretki. Szanując wytworzoną przez lata praktykę, proponujemy modlitwę „O Jezu Boski Pasterzu…” oraz (według ustalenia przez grupę): dziesiątek Różańca lub Koronkę Pokoju lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub inną modlitwę.

A czy ty modlisz się za swoich kaplanów?

Palcem po… książkach ks. prof. Mariusza Rosika

16 listopada Klub Książki Chrześcijańskiej Siloe gościł ks. prof. Mariusz Rosika. Tym razem nasz gość przywiózł ze sobą książki o tematyce podróżniczej i zdjęcia z dalekich wypraw, choćby na Borneo :). Było o hotelach w buszu i Cyganach żyjących na wodzie, a nawet o cudzie wizerunku Matki Bożej na chuście misjonarki z Polski! … kto nie przyszedł niech żałuje !

 

Święto Niepodległości w kawiarence Siloe

 

11 listopada świętowaliśmy godnie setną rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości.Były smoleckie rogale świętomarcińskie i pieśni patriotyczne.

Goście kawiarenki włączyli się licznie w akcję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i o godz. 12.00 wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy.

Hymn dla Niepodległej, 11.11.2018, godz. 12.00

Hymn dla NIepodległej, 11.11.2018 godz. 12.00

Opublikowany przez Siloe Smolec Niedziela, 11 listopada 2018

Pan Andrzej Wirga poprowadził deklamację wiersza “Kto ty jesteś, Polka mały”. Tylko Antoś nie bał sie kamery 🙂 Rośnie nam prawdziwa patrotyczna gwiazda!

Rośnie nam chluba narodowa…:)

Dziękujemy Panu Andrzejowi i Antosiowi za tę próbkę patriotyzmu:)

Opublikowany przez Siloe Smolec Niedziela, 11 listopada 2018

11 listopada to także doroczne święto ks. Prałata Alfonsa Jurkiewicza. Na kolejne urodziny był piękny tort w wykonaniu pani Anny Krawczyszyn – Kotwicy, ozdobiony żywymi kwiatami.

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie pomocnikom naszego dzieła, jakim jest kawiarenka Siloe, z serca dziękujemy!