Spotkania Fatimskie

Od 13 maja do 13 października organizowaliśmy dla parafian, ale szczególnie dla wspólnoty Oddanych Maryi i członków Żywego Różańca, comiesięczne spotkania w każdy trzynasty dzień miesiąca, za wyjątkiem sierpnia, gdy dzieci fatimskie zostały aresztowane i objawienie przesunęło się o kilka dni.  Na frekwencję nie narzekaliśmy, choć termin spotkania wypadał bardzo różnie. Po mszy świętej słuchaliśmy z uwagą omówienia każdego z objawień, które przygotowywała dla nas Darek. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i już planujemy kolejny cykl na rok 2021, bo pragniemy, jak Jezus, by Maryja była bardziej znana i miłowana!