FINAŁ REKOLEKCJI ZAWIERZENIA 2024

25. marca z reguły przeżywamy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To wielkie święto Oddanych Maryi, bowiem nasze zbawienie rozpoczęło się od Wcielenia! W tym roku, z uwagi na Wielki Tydzień, Zwiastowanie obchodzić będziemy 8 kwietnia i wtedy to Oddani Maryi Siloe Smolec spotkają się na Mszy Świętej i uroczystej agapie ze świadectwami. Jednak już wczoraj cała wspólnota zakończyła rekolekcje zawierzenia 33 dni, kto mógł to był z nami, odczytała akt zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi, kandydaci złożyli na ołtarzu swoje własnoręcznie przepisane akty zawierzenia (nowo zawierzonych mamy w tym roku 10 osób), a prawie 50 osób odnowiło swoje zawierzenie. Niektórzy sprzed roku, inni sprzed 4-5 lat, a inny jeszcze starsze.
Wspólnota spotyka się zasadniczo raz w miesiącu – są to spotkania formacyjne w czwarte piątki miesiąca. Oprócz tego oferujemy członkom małe grupy dzielenia (raz w miesiącu – jest ich na dziś trzy po ok. 8 – 12 osób: Grupa Królowej Rodzin, Królowej Pokoju i Królowej Wyznawców), prowadzimy Maryjną Szkołę Biblijną, dajemy naszym członkom możliwość służby w diakoniach wspólnotowych : muzycznej, modlitewnej, liturgicznej. Prowadzimy formację dla dziewcząt – Dzieci Maryi (Marianki), grupę Sympatyków Wspólnoty, współprowadzimy Pierwsze Soboty Miesiąca. Za chwilę rozpoczynamy kolejny już cykl Nabożeństw Fatimskich. Raz w roku, na 40 dni przed uroczystością Zwiastowania, organizujemy dla siebie i wszystkich chętnych rekolekcje zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi, ściśle wg wskazań św. Ludwika de Montfort. Rekolekcje te trwają 33 dni. W ich trakcie przechodzimy przez cztery etapy: wyzbycie się ducha tego świata, poznanie siebie, poznanie Maryi, poznanie Jezusa Chrystusa. To jest codzienna modlitwa, rozważanie Słowa, spotkania w małej grupie rekolekcyjnej, nabożeństwa – w tym roku było ich sporo – uroczyste rozpoczęcie z wprowadzeniem do rekolekcji, Nabożeństwo ku czci Siedmiu Boleści Matki Bożej, Droga Krzyżowa, Nabożeństwo Pokutne i wczorajsza Msza Święta finałowa – po raz pierwszy mieliśmy osobną Mszę Wspólnotową! Dziękujemy ks. Wojciechowi – naszemu Opiekunowi! Czasem potrzeba też indywidualnych spotkań, a od jakiegoś czasu mamy też codzienny kontakt na grupach społecznościowych, gdzie każdego dnia pojawiają się dodatkowe rozważania do kolejnych dni rekolekcji. Serdecznie na te rekolekcje zapraszamy! Ale zawierzenie swojego życia to dopiero początek, dlatego wszystkim zawierzonym proponujemy stałą formację – życia przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi.
Wierzymy, że nikt nie zna lepiej drogi do naszego Zbawiciela jak ta, która nosiła Go w swoim łonie dziewięć miesięcy, wykarmiła, wychowała i ofiarowała Bogu za nas wszystkich. Ta, którą pod krzyżem otrzymaliśmy za Matkę i Przewodniczkę. Ta, która jest Arką na czasy chaosu, zamieszania i upadku wartości. To są czasy Maryi!