MARIANKOWA DROGA KRZYŻOWA

20 marca Drogę Krzyżową o godz. 17.15 prowadziły nasze Marianki. Dziękujemy!

Dziewczynki spotykają się dwa razy w miesiącu w niedzielne przedpołudnia i formują pod okiem dwóch animatorek – Anny Ciesielskiej i Edyty Berghauzen.