Siostry Józefitki w Smolcu

Za nami pierwsze powakacyjny spotkanie Wspólnoty Zawierzonych św. Józefowi – Grupy Modlitewnej św. Józefa. W tym roku na spotkaniach będziemy rozważać “Świętego Józefa- zwierciadło miłości”.

Św. Paweł w Liście do Koryntian wskazuje drogę którą każdy z nas powinien podążać w “Hymnie do miłości”, który dziś dotykał naszych serc, takiej miłości od św. Józefa pragniemy się uczyć. Dziękujemy siostrom ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa s. Redemptoris i s. Ancelli za obecność i za poprowadzenie spotkania. Siostry świętowały dziś 25 lecie Grupy Modlitewnej św. Józefa, która działa przy Wrocławskim Zgromadzeniu Sióstr św. Józefa. Dziękujemy za piękny prezent dla naszej wspólnoty, siostry przywiozły nam poświęconą figurkę św. Józefa która rozpoczęła peregrynację w naszej grupie. Kto wie, może kiedyś i w naszej parafii?

Dziękujemy ślicznie również ks. Marcinowi za jego obecność, wielka radość w naszych sercach, że został opiekunem naszej wspólnoty. My wiemy że to sprawka św. Józefa, bo Pan Bóg przyprowadził księdza do nas właśnie z parafii św. Józefa. Dziękuję wszystkim którzy byli dziś na spotkaniu i wspólnie ze św. Józefem i Maryją idą w drodze ku świętości, każdy z nas dźwiga bagaż różnych problemów, ale św. Józef i Maryja zawsze są razem i w ich mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe –  tylko trzeba zaufać i powierzyć im swoje troski. Grupa modlitewna będzie się spotykać w drugie piątki miesiąca po Mszy św. o godz. 19.00 w salce na plebani. Św. Józefie mężu sprawiedliwy módl się za nami/JM/