ODPUST PARAFIALNY 2023

Za nami piękna uroczystość odpustowa – 8 września – Narodziny NMP. Dziękujemy naszym kapłanom i gościom, wzorowo przygotowanej Służbie Liturgicznej, Mariankom, wszystkim, którzy ponieśli chorągwie i feretrony. Dziękujemy parafianom za wspólną modlitwę.
Mszy Świętej przewodniczył ks. Arcybiskup Józef Kupny, który sporo miejsca w skierowanym do nas słowie poświęcił potrzebie miłości i wzajemnej służby, szczególnie między małżonkami czy między rodzicami a dziećmi. To trudne, “bo dziś człowiek chce być raczej przełożonym niż służyć. A w Ewangelii służba to miara miłości, miara człowieczeństwa, męskości i kobiecości. Święta Rodzina mimo niedostatków była szczęśliwa”. Nasz pasterz wspomniał też, że fałszywy obraz rodziny promowany przez dzisiejszą kulturę, sprawia, że wiele rodzin przeżywa kryzys i ważne jest wówczas uświadomienie sobie jak Maryja i Józef są bliscy każdemu ojcu i każdej matce. Bo jak i dzisiejsi rodzice doświadczyli trudów wychowania i niepokojów o przyszłość dziecka.
Ks. Biskup zachęcał do modlitwy w rodzinie, do rozmawiania o Bogu, dawania przykładu właściwego przeżywania niedzieli. Wskazywał też na niepokój, który budzi fakt, że coraz mniej jest dialogu między małżonkami, między rodzicami a dziećmi… a więzi buduje się właśnie poprzez wspólne spędzanie czasu, dzielenie się radościami, smutkami… Trzeba na nowo się z sobą zaprzyjaźnić. Bo łatwo jest utrzymać więź z małym dzieckiem, ale trzeba zaprzyjaźnić się też z tym dorosłym, nie zostawiać dorastających dzieci tylko relacjom z rówieśnikami.
Zachęcał nas do patrzenia na Maryję, która przypomina nam, że jesteśmy rodziną, wspólnotą. Patrzy z miłością na rodziny, które starają się naśladować jej życie rodzinne. Z miłością patrzy na wysiłek wychowania i chce nam pomagać. Chce byśmy nie utracili nadziei i nie zrezygnowali z troski o nasze relacje, nawet gdy są trudne.
Dziękujemy ks. Arcybiskupowi za te piękne słowa, za ten powrót do fundamentów i wspólną modlitwę, modlitwę też za rodziny naszej parafii.
Na zakończenie Mszy Świętej ks. Arcybiskup poświęcił też ziarno.
Nasza Wspólnota mocno zaangażowała się w to wydarzenie. Diakonia Liturgiczna Oddanych Maryi przygotowała i koordynowała procesję, a Marianki wniosły dary, przeczytały Modlitwę Wiernych i sypały kwiatki w procesji przed Najświętszym Sakramentem.  Procesję z darami można obejrzeć na naszym profilu FB https://fb.watch/mYt1w3q0y2/.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli dziś trud czterech części Różańca w prezencie urodzinowym dla naszej Pani. W tym spontanicznym challengu na naszym FB było nas 16 osób, co dało 64 części Różańca i 320 dziesiątek:). BRAWO!