Wspomnienie św. Ludwika de Montfort

28 kwietnia wspominamy św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
Drodzy Sympatycy naszej strony! Być może św. Ludwik jest wam zupełnie nieznany, może pierwszy raz o nim słyszycie i nie ma się co dziwić – wydaje się, że trochę nie pasuje do dzisiejszego konsumpcyjnego świata. Kaznodzieja przełomu XVII i XVIII wieku, wyjątkowy czciciel Maryi, miłośnik Krzyża i ubóstwa, przyjaciel nędzarzy i grzeszników, człowiek, który wszystko powierzył Opatrzności, dziękując za każde upokorzenie, chorobę, cierpienie – co było jego codziennością. Wyzbywszy się całkowicie siebie dostąpił łaski przechadzania się Maryją już tu na ziemi, a w sercu czuł stałą obecność Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki.

Dlaczego przypominamy Wam o nim? Bo to nasz patron, patron Oddanych Maryi Siloe Smolec to on pokazał nam drogę do Jezusa przez Maryję, to uczy nas, jak najszybciej i najbezpieczniej dotrzeć do Boga, jak wspierać swój wzrost duchowy każdego dnia, to on pokazuje nam, co w życiu jest ważne, a co się takim jedynie wydaje, to on wyprasza nam światło Ducha Świętego, mądrość, roztropność i uczy nas wolności od dóbr tego świata. Uczy nas umiłowania Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu… i wreszcie, to on nas przekonał, że bez Maryi będzie nam baaardzo ciężko dojść do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem.

Oddani Maryi Siloe Smolec, poza największymi uroczystościami roku liturgicznego, świętują jeszcze szczególnie dwa razy w roku – w pamiątkę Wcielenia Syna Bożego 25 marca oraz właśnie 28 kwietnia, gdy Kościół wspomina naszego patrona, Z nami świętują Misjonarze Monfortanie, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy i zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie za Dom św. Gabriela w Częstochowie i za kandydatów na ojców monfortanów, którzy przygotowują się do służby kapłańskiej w Rzymie i innych miejscach Włoch. Pozdrawiamy Córki Mądrości i Braci Gabrielistów – zgromadzenia założone przez św. Ludwika de Montfort. Jesteście głęboko w naszych sercach!
Oddani Maryi Siloe Smolec pracują w parafii p.w. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny w Smolcu, to dekanat Kąty Wrocławskie, na którego granicy leży nasza miejscowość, trzy kilometry dalej jest już Wrocław.
Dwa filary naszego działania do Eucharystia i Maryja. Na nich opieramy wszystko, całą naszą formację i służbę w parafii, a jest tego trochę. Obecnie w życiu wspólnoty aktywnie uczestniczy 50 osób dorosłych, które zawierzyły swoje życie Jezusowi przez ręce Maryi wg św. Ludwika, po przejściu 33-dniowych rekolekcji. Pozostajemy w łączności z kolejnymi ok. 25 osobami, które ufamy, że idą drogą Maryi, ale z różnych przyczyn nie angażują się w życie naszej wspólnoty, bo np. są członkami innych grup, a często i innych parafii, i tam są ambasadorami montfortańskiego życia przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi. Do tej grupy (która nie ma spotkań poza messengerem) zapraszamy wszystkie osoby zawierzone Maryi z naszej parafii, by okazyjnie, dzięki temu kontaktowi, mogły włączać się w celebrację uroczystości Maryjnych i odnawiać z nami co roku akt zawierzenia, co nakazał nam św. Ludwik.

Co robimy na co dzień? Obejrzyjcie 11 – minutowy film z naszych uroczystości marcowych, który wieczorem pojawi się na naszym FB, ze złożenia i odnowienia aktu zawierzenia.  Spróbujemy jakimś sposobem umieścić go również tu, choć łatwe to nie jest. Może poczujecie przez chwilę atmosferę naszych spotkań? Odbywają się one zasadniczo w czwarte piątki miesiąca. To są spotkania z nauczaniem w różnych płaszczyznach. Mamy cykl „Śladami Maryi”- poznajemy orędzie Matki Bożej z jej objawień, realizujemy cykl teologiczny – analizujemy nauczanie Kościoła odnośnie Maryi , w tym szczególnie dogmaty maryjne, kolejny cykl spotkań dotyczy naszego życia z Matką Bożą i naszego rozwoju duchowego w praktyce – 28.04 spotykamy się wokół biografii i nauczania św. Ludwika, 19.05 będziemy mówić o Eucharystii, w czerwcu o modlitwie osobistej, bo tak się składa, że Wspólnota przeżywa właśnie rok modlitwy. Na spotkaniach w tak dużym gronie ciężko o dzielenie się swoim życiem i świadectwem, toteż podzieleni jesteśmy na cztery kilkunastosoobowe grupy dzielenia które spotykają się z animatorem również raz w miesiącu. To dwa wieczory w miesiącu, które sprawiają, że jesteś częścią wspólnoty. Reszta naszych aktywności jest dla chętnych. To przede wszystkim trzy diakonie:
1.Muzyczna – Miriam’s Slaves – pod moim kierownictwem , która czasem śpiewa i gra na naszych uroczystościach wspólnotowych, ale w czasie rekolekcji zawierzenia też współprowadzi modlitwy i liturgię. Nie trzeba mieć specjalnych talentów, występujemy tylko dla siebie.

2. Liturgiczna – pod kierownictwem Piotra – służy przede wszystkim parafii, organizując i koordynując wszystkie parafialne procesje, Nabożeństwa Fatimskie, Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca, ale jesteśmy też do dyspozycji Księdza Proboszcza, gdy tylko nas potrzebuje w świątyni.

3. Modlitewna – pod kierownictwem drugiej we wspólnocie Edyty – modlimy się za naszą parafię i ojczyznę, za wspólnoty monfortańskie i w intencjach przygotowywanych na każdy miesiąc. Co jakiś czas spotykamy się na Wieczernikach Modlitwy ze św. Ludwikiem – to spotkania modlitewne w dolnej salce parafialnej, ale wspieramy też ważne intencje naszych członków, a często i podrzucane nam z zewnątrz.

Chętni członkowie – a jest ich obecnie 17 – uczestniczą w comiesięcznej Maryjnej Szkole Biblijnej pod honorowym patronatem ks. prof. Waldemara Rakocego, którą prowadzę z mężem Dariuszem. Poznajemy Pismo Świętego, korzystając z dorobku tego wielkiego biblisty, ubogacając treści wątkami maryjnymi, poszerzając zakres merytoryczny Szkoły Biblijnej ks. profesora o tematy nas nurtujące, sięgając do innych źródeł, jak choćby do wykładów ks. prof. Mariusza Rosika, czy wybitnego świeckiego teologa pana Marcina Majewskiego.

Wspólnota Oddanych Maryi prowadzi też formację dla dziewcząt Marianki, dzieło Ani i wpierającej ją Edyty. Na dziś mamy już 13 dziewczynek, które pragną uczyć się od Maryi służby Panu Bogu i Kościołowi. Stawiamy na młode pokolenie, bo to one będzie odbudowywać naszą Ojczyznę i Kościół , gdy przeminie moda na neomarksizm i modernizm, bo kiedyś przeminie… w końcu Niepokalane Serce Maryi i tak zwycięży! Wiemy, że to m.in. nasze Marianki zaniosą Jezusa do miejsc, do których jako wspólnota nie wejdziemy. Praca u podstaw zawsze się „opłacała”.

Od niedawna wdrażamy w życie spotkania Klubu Dyskusyjnego Oddanych Maryi i poważnie myślimy o formacji katechetycznej dla dorosłych, bo widzimy ogromnie taką potrzebę. Prawdopodobnie wdrożymy internetowy program dla parafian, bo ze spotkaniami to już ciężko przy takiej dużej liczbie grup, diakonii i spotkań formacyjnych… bo przecież oprócz tego, o czym wspomnieliśmy, wielu z nas uczestniczy jeszcze codziennie we Mszy Świętej i nabożeństwach organizowanych przez parafię, ale też inne wspólnoty–siostry naszej grupy Siloe i nie tylko Siloe.

Zainteresowało Cię to co robimy i o czym piszemy? Skontaktuj się z nami na adres: oddani.maryi.siloesmolec@gmail.com lub messengerem bezpośrednio z naszego profilu FB Siloe Smolec. A może chciałbyś taka wspólnotę montfortańską stworzyć w Twojej parafii i potrzebujesz porozmawiać, jak się do tego zabrać? zapraszam do kontaktu. Edyta

Święty Ludwiku , módl się za nami! Wspieraj nas w dążeniu drogą Maryi do zjednoczenia z naszym Panem i Bogiem!