Maryja Pośredniczka Łask i spotkania środowe

Przez całe rekolekcje co środę spotykaliśmy się na wprowadzeniu do kolejnego etapu. 10 marca – oprócz wprowadzenia – mieliśmy również wykład Darka o Maryi Wszechpośredniczce. Było długo i zimo, ale temat konieczny, by móc zrozumieć, jakie miejsce zajmuje Maryja w historii zbawienia, by oddać jej należną cześć, ale z drugiej strony pamiętać, że celem naszych wszystkich działań i modlitw jest Bóg, a Maryja ma do Niego jedynie prowadzić.