Siedem Boleści Matki Bożej i Nabożeństwo Pokutne Oddanych Maryi

Oddani Maryi – w ramach rekolekcji zawierzenia – odprawiają też wiele nabożeństw. W tym roku po raz pierwszy zgromadziliśmy się na Nabożeństwie ku czci 7 Boleści Matki Bożej. 28.02 ocieraliśmy łzy z oczu Maryi, pochylając się nad siedmioma bolesnymi wydarzeniami z życia Matki Bożej.
Mamy nadzieję, że to nabożeństwo na stałe zagości w naszej parafii!
Modlitwy odmawiamy na specjalnych 7-częsciowych różańcach, które przygotowała Ania Ciesielska na tę okoliczność – mariankowe rękodzieło!
Różaniec do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Rozpowszechniony jest on w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tej modlitwie podczas objawień trzem dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie /Afryka/ w latach osiemdziesiątych XX wieku (1981-1983). Jednej z wizjonerek (Marie Claire Mukangango) Najświętsza Dziewica wyznaczyła (6 marca 1982 r.) misję upowszednienia na całym świecie Różańca do Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi. Objawienia Dziewicy Maryi dla Marie Claire zakończyły się 15 września 1982 r., w dniu, w którym Kościół czci Matkę Bożą Bolesną. Objawienia w Kibeho są to pierwsze objawienia maryjne uznane przez Kościół w XXI w.
Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho:
To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy. Jeżeli będziecie odmawiać Różaniec do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna.
„Jeśli modlisz się na Różańcu do Siedmiu Boleści i rozważasz głęboko jego tajemnice, znajdziesz siłę, która potrzebna jest do nawrócenia z grzechu i przemiany twojego serca. Módl się na Różańcu do Siedmiu Boleści, aby odnaleźć drogę nawrócenia”/objawienie w Kibeho/
Autorem muzyki i tekstów do śpiewanych części nabożeństwa jest sercanin biały brat Andrzej Kostrowicki SSCC.
A zainteresowanych oryginalnym wykonaniem zapraszamy do przepięknego średniowiecznego Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu www.starywielislaw.pl

20 marca spotkaliśmy się na Nabożeństwie Pokutnym, które przygotowały i poprowadziły Edyta Berghauzen i Małgorzata Osińska. Dla nas wszystkich te rekolekcje były niesamowitym czasem poznawania prawdy o sobie oraz potwierdzenie umiejętność wyzbywania się ducha tego świata. Pod koniec rekolekcji zawsze przygotowujemy się do sakramentu pokuty i pojednania, w którym możemy przyjrzeć się swojej małości wobec Majestatu Bożego, zobaczyć i nazwać swoje grzechy i wyrazić szczery żal za nie.