Spacer Śladami Knillmanna

7

W niedzielę 5 listopada, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Smolca oraz Klubu Książki Chrześcijańskiej Siloe, odbył się I Smolecki Spacer „Śladami Knillmanna”, poświęcony historii Smolca. Na samym początku pan Marek Gierczak bardzo ciekawie opowiedział o smoleckich organach. Przy pięknej, słonecznej pogodzie, o godz. 11.00 uczestnicy wyruszyli spod kościoła w Smolcu, by odkrywać dawne i niedawne dzieje naszej miejscowości, poznać historię najciekawszych obiektów oraz postaci: rycerzy, przedsiębiorców, duszpasterzy i fundatorów, którym siedemsetletni Smolec zawdzięcza swój obecny kształt. Spacer poprowadził znawca tematyki, współautor książki „Smolec wczoraj i dziś 1316-2016”, pan Sebastian Kotlarz. Wędrówka zakończyła się poczęstunkiem w kawiarence parafialnej Siloe, a uczestnicy spaceru mieli okazję zweryfikować swoją świeżo zdobytą wiedzę w quizie historycznym. Zwycięzcy quizu to pan Piotr Smolarek oraz pani Anna Kuczera. Gratulujemy i zapraszamy na kolejny spacer – inną trasą i z nowymi bohaterami.