WSZYSTKO, CO CHCIAŁBYŚ WIEDZIEĆ O EUCHARYSTII, ALE MASZ MAŁO CZASU…

26 kwietnia Oddani Maryi spotkali się na comiesięcznej formacji. Tym razem był przegląd części Mszy Świętej, wraz z prezentacją i krótkim omówieniem każdego z etapów.  Konferencję przygotowali: ks. Wojtek Antosik i Wojtek Osiński.  Dziękujemy!